Vývoj obalů

Zaměřujeme se především na vývoj vratných i jednorázových obalů pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Jedná se nejčastěji o různý typy boxů či kovových obalů s různými typy fixací a vložek. Vývoj každého obalu zahrnuje jasně definované kroky, které vychází z našeho interního systému V.I.C.O.

Výstupem vývoje bývá vždy projektová dokumentace, která je zpravidla doplněna také funkčním prototypem. 

Vývoj obalů