Vývoj a výroba obalů

Proces tvorby obalů se skládá z několika po sobě následujících kroků:

 1. Každý konkrétní projekt začíná podrobnou analýzou stávajícího či plánovaného produktu, jeho výroby, logistického procesu (manipulace, doprava, skladování apod.) a dalších konkrétních požadavků zákazníka. Během tohoto kroku je zapotřebí zodpovědět celou řadu otázek, které jsou definovány vrámci interního systému VICO®.

 2. V součinnosti s naším designerským centrem jsou na základě zjištěných informací navržena obalová řešení, na základě kterých jsou vyrobeny funkční prototypy obalů.

 3. Tyto prototypy jsou po schválení zákazníkem podrobeny praktickým zkouškám. Na základě výsledků těchto zkoušek je pak obal zdokonalován a optimalizován, a to až do odsouhlasení zákazníkem. Vybrané řešení musí stoprocentně vyhovovat všem požadavkům zákazníka.

 4. Po odzkoušení a odsouhlasení vyhovujících prototypů zákazníkem je započata samotná výroba obalů.

 5. Hotové obaly jsou dodávány v zákazníkem určených termínech a množství. Díky síti logistických a distribučních center a propracované logistice jsme schopni zvládnout i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků - například dodávky v rámci služby Just In Time.

 6. V rámci servisu jsou obaly a jejich používání neustále monitorovány, analyzovány a zdokonalovány.

 

Navržená a realizovaná řešení musejí splňovat řadu předpokladů:

 • dokonalou ochranu proti poškození při manipulaci a transportu
 • optimální ochranu citlivých, pohledových a lakovaných dílů
 • dlouhou životnost a odolnost obalů
 • jednoduchou manipulaci s obaly
 • snížení nákladů spojených s manipulací a dopravou
 • snadnou recyklovatelnost