Systém V.I.C.O.®

Systém V.I.C.O.® je vlastní systém analýzy, vývoje a výroby obalů Value Inside - Checkpoint Outside (hodnota uvnitř - kontrola zvenku). Systém V.I.C.O.® stanovuje a neustále sleduje všechny priority pro dané obalové řešení.

Tyto priority se týkají širokého okruhu otázek:

Ochrana produktu

 • Poskytuje navrhované řešení dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození po celou dobu přepravy a skladování?
 • Je zajištěna dostatečná ochrana proti negativním vlivům okolního prostředí (prach, vlhkost, změna teplot apod.)?
 • Je výrobek zabezpečen proti možnosti odcizení či ztráty při přepravě, případně, lze průkazně doložit, kde k tomu došlo?

Ekologie balení

 • Byl dodržen požadavek minimalizace materiálových vstupů?
 • Je obal opakovaně použitelný?
 • Je možné obal (nebo jeho separované komponenty) po skončení životnosti recyklovat?

Ekonomika balení

 • Existuje levnější dostupná varianta řešení?
 • Je počet obrátek nebo cyklů opakovaně použitelného obalu dostatečný?
 • Je možná efektivní údržba a případná oprava opakovaně použitelného obalu během jeho životnosti?
 • Jsou kompenzovány náklady na logisitku prázdných opakovaně použitelných obalů?

Manipulace/logistikačást výkresu obalu

 • Mají rozměry obalu návaznost na běžné standardy?
 • Je možná racionální a bezpečná manipulace v průběhu celého logistického procesu?
 • Je obal odolný proti potenciálnímu znečištění baleným výrobkem?
 • Je obal odolný proti potenciálnímu znečištění  z vnějšku?
 • Lze v případě potřeby obal vyčistit?

Informace

 • Jsou informace o baleném produktu lehce dostupné?
 • Nechybí informace o obalu a jeho komponentech dle předepsané legislativy všech zemí, ve kterých bude obal využit?
 • Je zajištěna možnost automatického sběru dat o obsahu i obalu (např. EAN, RFID)?

 

Implementace systému V.I.C.O.® přináší našim zákazníkům řadu benefitů:testování obalu

 • úspory obalového materiálu
 • úspory času během výrobního procesu
 • rychlou identifikaci
 • vysoký stupeň ochrany výrobků, snížení rizika poškození
 • efektivní přepravu
 • racionální manipulaci
 • eliminaci odpadů
 • certifikovaný systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009
 • implementaci systému ekologického přístupu ČSN EN ISO 14001:2005

 

Systém V.I.C.O.® pomáhá posílit logiku Vaší logistiky.